ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пещера


Контакти :

гр.Пещера,4550
ул.„Михаил Такев" № 129
тел: 0350/6 39 57;
факс:0350/63952
e-mail:dgspeshtera@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Разсадници

Ценоразпис за разсадник "с. Равногор" на ТП ДГС Пещера за сезон 2016/2017 г.


Ценоразпис за разсадник "Равногор" на ДГС Пещера за сезон 2015/2016г.


Ценоразпис за разсадник "Равногор" на ТП ДГС Пещера за сезон 2014/2015г.


Ценоразпис за разсадник "с. Равногор" на ТП ДГС Пещера за сезон 2013/2014г.