ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пещера


Контакти :

гр.Пещера,4550
ул.„Михаил Такев" № 129
тел: 0350/6 39 57;
факс:0350/63952
e-mail:dgspeshtera@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Инвентаризация на разсадници

Инвентаризация на горски разсадник с. Равногор при ТП ДГС Пещера за 2016г.Изтегли    |    

Инвентаризация на горски разсадник с. Равногор при ДГС Пещера за 2015г.Изтегли    |    

Инвентаризация на горски разсадник с. Равногор при ДГС Пещера за 2012г.Изтегли    |