ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пещера


Контакти :

гр.Пещера,4550
ул.„Михаил Такев" № 129
тел: 0350/6 39 57;
факс:0350/63952
e-mail:dgspeshtera@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с явно наддаване в ДГС Пещера

Дата на публикуване на обявата: 03-02-2012

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Пещера

Дата на публикуване на обявата: 15-12-2011

Възлагане на обществена поръчка - застраховки

Документация за участие    |