ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пещера


Контакти :

гр.Пещера,4550
ул.„Михаил Такев" № 129
тел: 0350/6 39 57;
факс:0350/63952
e-mail:dgspeshtera@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Пещера (233-234)

Дата на публикуване на обявата: 15-06-2016

Заповеди №233-234 за определяне на купувачи от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти №1640С, 1641.

Документация за участие    |    


Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Пещера (221-222)

Дата на публикуване на обявата: 03-06-2016

Заповеди №221-222 за определяне на купувачи от проведен търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №1538-1, 1529-2.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Пещера (210)

Дата на публикуване на обявата: 31-05-2016

Заповед №210 за провеждане на търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти №1640С, 1641.

Документация за участие    |