ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пещера


Контакти :

гр.Пещера,4550
ул.„Михаил Такев" № 129
тел: 0350/6 39 57;
факс:0350/63952
e-mail:dgspeshtera@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване в ДГС Пещера

Дата на публикуване на обявата: 06-04-2012

Документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    


Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Пещера

Дата на публикуване на обявата: 05-04-2012

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина"

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Пещера

Дата на публикуване на обявата: 28-03-2012

Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |