ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пещера


Контакти :

гр.Пещера,4550
ул.„Михаил Такев" № 129
тел: 0350/6 39 57;
факс:0350/63952
e-mail:dgspeshtera@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Възлагане на обществена поръчка от ДГС Пещера

Дата на публикуване на обявата: 10-05-2012

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодично техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт /основен и текущ /и поддръжка на 8 /осем / броя моторни превозни средства"

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Пещера

Дата на публикуване на обявата: 09-05-2012

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодична доставка на канцеларски материали, офис-консумативи и офис-техника"

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Пещера

Дата на публикуване на обявата: 03-05-2012

Резултати от проведен търг за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |