ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пещера


Контакти :

гр.Пещера,4550
ул.„Михаил Такев" № 129
тел: 0350/6 39 57;
факс:0350/63952
e-mail:dgspeshtera@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Пещера

Дата на публикуване на обявата: 22-05-2012

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина"

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Пещера

Дата на публикуване на обявата: 21-05-2012

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма ”а” от ЗОП с предмет: "Доставка чрез закупуване на растително защитни препарати и торове"

Документация за участие    |    


Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Пещера

Дата на публикуване на обявата: 16-05-2012

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина"

Документация за участие    |