ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пещера


Контакти :

гр.Пещера,4550
ул.„Михаил Такев" № 129
тел: 0350/6 39 57;
факс:0350/63952
e-mail:dgspeshtera@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с публична покана по реда на глава VIII a от ЗОП в ДГС Пещера

Дата на публикуване на обявата: 08-08-2012

"Обслужване от служба по трудова медицина"

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Пещера

Дата на публикуване на обявата: 02-08-2012

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Възлагане на застрахователни услуги"

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Пещера

Дата на публикуване на обявата: 02-08-2012

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодично техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт /основен и текущ /и поддръжка на 8 /осем / броя моторни превозни средства"

Документация за участие    |