ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пещера


Контакти :

гр.Пещера,4550
ул.„Михаил Такев" № 129
тел: 0350/6 39 57;
факс:0350/63952
e-mail:dgspeshtera@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството.

Дата на публикуване на обявата: 14-07-2016

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Пещера (267)

Дата на публикуване на обявата: 14-07-2016

Заповед №267 за провеждане на Открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1647С, 1648С, 1649С.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Пещера (266)

Дата на публикуване на обявата: 14-07-2016

Заповед №266 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти №1647С, 1649С.

Документация за участие    |