ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пещера


Контакти :

гр.Пещера,4550
ул.„Михаил Такев" № 129
тел: 0350/6 39 57;
факс:0350/63952
e-mail:dgspeshtera@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ДГС Пещера (348)

Дата на публикуване на обявата: 13-10-2016

Заповед №348 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти №1651С, 1652С, 1653С.

Документация за участие    |    


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Пещера (325-326)

Дата на публикуване на обявата: 08-09-2016

Заповеди №325-326 за определяне на купувачи от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №1538-2, 1527-1.

Документация за участие    |    


Заповед №315 - ДГС Пещера

Дата на публикуване на обявата: 25-08-2016

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за обект № 1538-2 и обект №1627-1

Документация за участие    |