ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пещера


Контакти :

гр.Пещера,4550
ул.„Михаил Такев" № 129
тел: 0350/6 39 57;
факс:0350/63952
e-mail:dgspeshtera@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Пещера (374-376)

Дата на публикуване на обявата: 28-10-2016

Заповеди №374-376 за определяне на купувачи от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти №1651с, 1652с, 1653с.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Пещера (351)

Дата на публикуване на обявата: 17-10-2016

Заповед №351 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обект №1538-3.

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДГС Пещера (349)

Дата на публикуване на обявата: 13-10-2016

Заповед №349 за провеждане на Открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1651С, 1652С, 1653С.

Документация за участие    |