ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пещера


Контакти :

гр.Пещера,4550
ул.„Михаил Такев" № 129
тел: 0350/6 39 57;
факс:0350/63952
e-mail:dgspeshtera@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Годишен план за ползване на дървесина за 2017 г. на ДГС Пещера

Дата на публикуване на обявата: 08-11-2016

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Пещера (386)

Дата на публикуване на обявата: 02-11-2016

Заповед №386 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обект №1538-3.

Документация за участие    |    


Резултати - Открит конкурс - ДГС Пещера (371-373)

Дата на публикуване на обявата: 28-10-2016

Заповеди №371-373 за определяне на изпълнители от проведен Открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1651с, 1652с, 1653с.

Документация за участие    |