ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пещера


Контакти :

гр.Пещера,4550
ул.„Михаил Такев" № 129
тел: 0350/6 39 57;
факс:0350/63952
e-mail:dgspeshtera@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Открит конкурс в ДГС Пещера (415)

Дата на публикуване на обявата: 21-11-2016

Открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина" в Обекти с №№ 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718 и 1719

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Пещера (416)

Дата на публикуване на обявата: 21-11-2016

Открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина" в Обекти №№ 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711

Документация за участие    |    


Определени количества дървесина за местни търговци за 2017г. от ТП ДГС Пещера

Дата на публикуване на обявата: 15-11-2016

Количества дървесина от Годишен план за ползване през 2017г., които ще бъдат предложени на процедури за добив и продажба с ограничението за местни търговци

Документация за участие    |