ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пещера


Контакти :

гр.Пещера,4550
ул.„Михаил Такев" № 129
тел: 0350/6 39 57;
факс:0350/63952
e-mail:dgspeshtera@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДГС Пещера (469-480)

Дата на публикуване на обявата: 09-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обекти №№ 1701, 1701-1, 1702, 1702-1, 1703, 1704, 1705, 1706, 1708, 1709, 1710, 1711

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Пещера (418)

Дата на публикуване на обявата: 22-11-2016

Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти №№ 1701, 1701-1, 1702, 1702-1, 1703, 1704, 1705, 1706, 1708, 1709, 1710, 1711

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Пещера (417)

Дата на публикуване на обявата: 22-11-2016

Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти №№ 1712, 1713, 1714, 1714-1, 1715, 1716, 1717

Документация за участие    |