ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пещера


Контакти :

гр.Пещера,4550
ул.„Михаил Такев" № 129
тел: 0350/6 39 57;
факс:0350/63952
e-mail:dgspeshtera@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Открит конкурс - ДГС Пещера (151)

Дата на публикуване на обявата: 14-04-2016

Заповед №151 за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1636, 1637, 1638, 1640С, 1641, 1642, 1643, 1644, 1646.

Документация за участие    |    


Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Пещера (140)

Дата на публикуване на обявата: 06-04-2016

Заповед №140 за определяне на купувач от проведен търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обект №1529.

Документация за участие    |    


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Пещера (135)

Дата на публикуване на обявата: 29-03-2016

Заповед №135 за определяне на купувач от проведен търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обект №1529-1.

Документация за участие    |