ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пещера


Контакти :

гр.Пещера,4550
ул.„Михаил Такев" № 129
тел: 0350/6 39 57;
факс:0350/63952
e-mail:dgspeshtera@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Пещера (183-189)

Дата на публикуване на обявата: 03-05-2016

Заповеди №183-189 за определяне на изпълнители от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти №1636, 1637, 1638, 1642, 1643, 1644, 1646.

Документация за участие    |    


Резултати - ДГС Пещера (169-180)

Дата на публикуване на обявата: 28-04-2016

Заповеди №169-180 за определяне на изпълнители от проведен открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1629С, 1636, 1637, 1638, 1640С, 1641, 1642, 1643, 1644, 1646.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДГС Пещера (153)

Дата на публикуване на обявата: 14-04-2016

Заповед №153 за провеждане на търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти №1636, 1637, 1638, 1640С, 1641, 1642, 1643, 1644, 1646.

Документация за участие    |