ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пещера


Контакти :

гр.Пещера,4550
ул.„Михаил Такев" № 129
тел: 0350/6 39 57;
факс:0350/63952
e-mail:dgspeshtera@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ДГС Пещера (201)

Дата на публикуване на обявата: 20-05-2016

Заповед №201 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №1529-2, 1538-1.

Документация за участие    |    


СЪОБЩЕНИЕ

Дата на публикуване на обявата: 09-05-2016

Относно задоволяване на нуждите на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2016-2017 г.

Документация за участие    |    


Прекратяване - търг с тайно наддаване - ДГС Пещера (194)

Дата на публикуване на обявата: 04-05-2016

Заповед №194 за прекратяване на търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти №1640С, 1641.

Документация за участие    |