ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пещера


Контакти :

гр.Пещера,4550
ул.„Михаил Такев" № 129
тел: 0350/6 39 57;
факс:0350/63952
e-mail:dgspeshtera@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Горска сертификация

Декларация


Дата на публикуване на обявата: 31-03-2016

 


Доклад - мониторинг


Дата на публикуване на обявата: 31-03-2016

 


Гори с висока консервационна стойност


Дата на публикуване на обявата: 31-03-2016