ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Пещера


Контакти :

гр.Пещера,4550
ул.„Михаил Такев" № 129
тел: 0350/6 39 57;
факс:0350/63952
e-mail:dgspeshtera@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Пещера (449-459)

Дата на публикуване на обявата: 09-12-2016

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина" в Обекти №№ 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710 и 1711

Документация за участие    |    


Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Пещера (441-448)

Дата на публикуване на обявата: 09-12-2016

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина" от Обекти №№ 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718 и 1719

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДГС Пещера (462-468)

Дата на публикуване на обявата: 09-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина от Обекти №№ 1712, 1713, 1714-1, 1714, 1715, 1716, 1717

Документация за участие    |